Size en uygun hamilelik sigortasını satın alın!

Bekleme süresi olmayan, hemen kullanabileceğin en kapsamlı Hamilelik Sigortası!

Geri Dön

Bilgileri Doğrula
Geri Dön
İletişim Bilgileriniz

İki Can Hamilelik Sigortası

SGK Anlaşmalı Özel Sağlık Kurumlarımızda Geçerli Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır.

İki Can Premium Hamilelik Sigortası

Florence Nightingale Hastane Grubu'nda Geçerli Özel Sağlık Sigortasıdır.

İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortası

Vehbi Koç Sağlık Grubu'nda Geçerli Özel Sağlık Sigortasıdır.

Yatarak Tedavi

Ayakta Tedavi Teminatının dahil olduğu planlarda 10.000 TL limitli, Ayakta Tedavi Teminatının olmadığı planlarda ise 5.000 TL limitli Yatarak Tedavi Teminatı bulunur.

Doğum Teminatı

Doğum Teminatında üst limit yoktur. Normal doğum, epidural normal doğum ve sezaryen ile doğum yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hizmetler

Hamileliğiniz süresince toplamda 12 seans Online Diyetisyen ve Online Psikolog Hizmeti alabilir, 7/24 online doktor Hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Ayakta Tedavi

Zorunlu Teminat olmayan 8 Adet Ayakta Tedavi Teminatını poliçenize ekleyerek, hamilelik kontrolleriniz için ya da harici sebeplerle kullanabilirsiniz.

Komplikasyonlar

Gebelik Komplikasyonları kapsam dışıdır ancak ek prim ile Gebelik Komplikasyonları Teminatını poliçenize ekleyerek zorunlu küretaj, düşük tehdit, erken doğum tehdit, preeklampsi, eklampsi ve gebelik diabeti gibi riskleri kapsam içine alabilirsiniz.

Anlaşmalı Kurumlar

SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir. Web sitemizden, Silver, Gold, Platin ve Titanium networklerini seçerek anlaşmalı sağlık kurumlarımızı görüntüleyebilirsiniz.

Yatarak Tedavi

20.000 TL limitli Yatarak Tedavi Teminatı bulunur.

Doğum Teminatı

Doğum Teminatında üst limit yoktur. Normal doğum, epidural normal doğum, sezaryen ile doğum ve epidural sezaryen ile doğum yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hizmetler

Hamileliğiniz süresince 2 seans Diyetisyen Hizmeti, 2 seans Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Ayakta Tedavi

8 Adet Ayakta Tedavi Teminatını rutin gebelik kontrolleriniz için ya da harici sebeplerle kullanabilirsiniz.

Komplikasyonlar

Gebelik Komplikasyonları kapsam dışıdır ancak ek prim ile Gebelik Komplikasyonları Teminatını poliçenize ekleyerek zorunlu küretaj, düşük tehdit, erken doğum tehdit, preeklampsi, eklampsi ve gebelik diabeti gibi riskleri kapsam içine alabilirsiniz.

Hastane Ağı

• Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi.

• Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi.

• Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi.

• Şişli Florence Nightingale Hastanesi.

• İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde geçerlidir.

Yatarak Tedavi

İlk 40.000 TL si sigortalı tarafından karşılanacak şekilde 80.000 TL limitli Yatarak Tedavi Teminatı bulunur.

Doğum Teminatı

Doğum Teminatında üst limit yoktur. Normal doğum, epidural normal doğum, sezaryen ile doğum ve epidural sezaryen ile doğum yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hizmetler

• Vehbi Koç Grubu Anne Ve Bebek Paketinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

• Anne Paketi

• Bebek Paketi

Hamilelik Takip Teminatı

Zorunlu Teminat olmayan 9 adet Ayakta Tedavi Teminatı, gebelik için ihtiyaç duyulan kontrol ve testleri içermek üzere özel olarak tasarlanmıştır, harici sebeplerle kullanılamaz.

Komplikasyonlar

Hamilelik döneminde, doğum sırasında ve sonrasında oluşabilecek tüm komplikasyonlar kapsam dışındadır.

Anlaşmalı Kurumlar

Koç Paketi; Koç Üniversitesi Hastanesi
Bodrum Amerikan Hastanesi'nde geçerlidir, Koç Plus Paketi ise bu kurumlara ek olarak Amerikan Hastanesi'nde ve Med Amerikan Tıp Merkezi'nde geçerlidir.

Genel ve Özel Şartlar

Genel Şartlar

Dosyayı İndirin (PDF)

İki Can Hamilelik Sigortası Özel Şartlar

Dosyayı İndirin (PDF)

İki Can Premium Hamilelik Sigortası Özel Şartlar

Dosyayı İndirin (PDF)

İki Can Koç Sağlık Sigortası Özel Şartlar

Dosyayı İndirin (PDF)

Sık Sorulan Sorular

İki Can Hamilelik Sigortasına kimler sahip olabilir?

İki Can Hamilelik Sigortası ürünlerinden İki Can Premium Hamilelik Sigortası ve İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortasına 18- 45 yaş arası, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası olan tüm kadınlar sahip olabilirken, tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olan İki Can Hamilelik Sigortası ‘nda ek olarak SGK üyesi olma şartı aranmaktadır.

İki Can Hamilelik Sigortasında hamilelik ve doğum için bekleme süresi var mı?

Hayır, yoktur. Hamileliğin başlamasından itibaren doğum anına kadar istediğin zaman sahip olabilirsin.

Ayakta Tedavi, hamilelik takibi için kullanılabilir mi?

Evet, İki Can Hamilelik Sigortası ve İki Can Premium Hamilelik Sigortasında Ayakta Tedavi, Hamilelik Takibi için ve harici nedenlerle kullanılabilir. İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortası' nda ise Ayakta Tedavi bunlunmamaktadır, sadece hamilelik takibi için özelleştirilmiş 9 adet kullanım için Hamilelik Takibi Teminatı bulunmaktadır.

İki Can Hamilelik Sigortalısı iken SGK ilişiği kesildiğinde poliçe aktif olmaya devam eder mi?

İki Can Hamilelik Sigortası bir tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olduğundan SGK ile ilişiğiniz kesildiğinde poliçeniz pasif hale gelir ve kullanım yapamazsınız, SGK ilişiği yeniden kurulduğunda kullanıma devam edebilirsiniz ilişiğin kurulmama durumunda poliçenizin iptalini talep edebilirsiniz. İki Can Premium ve Koç Sağlık ürünleri özel sağlık sigortası ürünü olduğundan SGK’lı olma şartı aranmaz ve poliçeniz aktif olmaya devam eder.

İki Can Hamilelik Sigortası sadece doğum için alınabilir mi?

İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortası ve İki Can Tamamlayıcı Hamilelik Sigortası'nda sadece Doğum olan bir paket mevcuttur.

İki Can Hamilelik Sigortasında Yatarak Tedavi için bekleme süresi var mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olan İki Can Hamilelik Sigortası' nda Yatarak Tedavide bekleme süresi yokken İki Can Premium Hamilelik Sigortası ve İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortasında belirli hastalıklar için Yatarak Tedavide 12 ay bekleme süresi uygulanır.

İki Can Hamilelik Sigortası bir sağlık sigortası ürünü olarak alınabilir mi?

İki Can Hamilelik Sigortası bir sağlık sigortası ürünüdür ve bu amaçla da kullanılabilir ancak İki Can Hamilelik Sigortasında yenileme, başka bir şirketten ya da şirketimizin herhangi bir ürününden geçiş ve hak devri yapılamaz, bu üründe bir yılını dolduran sigortalı için sadece Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık ürününe geçişte hak devri yapılır.

İki Can Hamilelik Sigortası hangi hastanelerde geçerlidir?

İki Can Premium Hamilelik Sigortası; Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İki Can Koç Sağlık Hamilelik Sigortası; Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Bodrum Amerikan Hastanesi, Med- Amerikan Tıp Merkezi, İki Can Hamilelik Sigortası ise yaklaşık 300 SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda geçerlidir; web sitemizden Silver, Gold, Platin ve Titanium networklerini seçerek anlaşmalı sağlık kurumlarımızı görüntüleyebilirsiniz.

İki Can Hamilelik Sigortası düşük tehditi gibi riskleri karşılar mı?

İki Can Hamilelik Sigortası ve İki Can Koç Sağlık Sigortası ürünlerinde ek teminat olarak ‘’gebelik komplikasyonları ‘’ teminatını alarak zorunlu kürtaj, düşük tehdit, erken doğum tehdit, preeklampsi, eklampsi ve gebelik diabetine ait yatarak tedavi giderlerini güvence altına alabilirsiniz. İki Can Koç Sağlık Sigortası ürününde komplikasyonlar kapsam dışıdır.

Doğum için ek bir ödeme yapmam gerekir mi?

Hayır, poliçe şartlarını sağlayan kurum ve hekimler için ek bir ödeme yapman gerekmez, Doğum Teminatı limitsizdir.

Epidural işlemi poliçeye dahil mi?

İki Can Premium Hamilelik Sigortası ve İki Can Koç Sağlık Sigortası ürünlerinde normal doğum, epidural normal doğum, sezaryen ve epidural sezaryen alternatiflerinin hepsi poliçeye dahildir. İki Can Hamilelik Sigortasında ise normal doğum, epidural normal doğum, sezaryen kapsam içinde iken, epidural sezaryen SGK tarafından kapsam dışı tutulmaktadır.

Sağlık kurumuna gittiğimde ek bir ücret ödemem gerekir mi?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde zorunlu olarak SGK tarafından alınan 15 TL SGK Payı poliçe primine ek olarak ödenir. Özel Sağlık Sigortası ürünleri olan İki Can Premium Hamilelik Sigortası ve İki Can Koç Sağlık Sigortası ürünlerinde anlaşmalı kurumlarda ve poliçenizin teminat limitleri dahilinde ek bir ücret ödemeniz gerekmez.